נסיך-צפרדע

זואי בטוחה שהצפרדע שהיא הבריחה משיעור מדעים בבית הספר הפכה לגבר החלומות של אמה. עכשיו רק צריך לגרום לקסם לקרות