יום האפס

שלושתם נקראו להתגייס לצבא האמריקאי. כעת, יש להם שלושים יום לעשות את כל מה שלא הספיקו עד עכשיו לפני שיישלחו אל הלא נודע

טריילר: